Przebudowa drogi gminnej Nr 106955 L od km 0+000 do km 1+330 w miejscowości: Marynin, Radawiec Duży i Tereszyn

Zdjęcia drogi przed przebudową.