Przebudowa drogi gminnej nr 106938 L od km 0+000 do km 2+963 w miejscowości Motycz i Motycz-Józefin

Zdjęcia drogi przed przebudową.