Przebudowa drogi gminnej nr 106938 L od km 0+000 do km 2+963 w miejscowości Motycz i Motycz-Józefin

OPIS INWESTYCJI

PRZEBUDOWANO DROGĘ GMINNĄ NR 106955 L W KM ROBOCZYM OD KM 0+000 DO KM 1+330. DŁUGOŚĆ DROGI PO PRZEBUDOWIE – 1330 MB. W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WYKONANO: OPASKĘ BEZPIECZEŃSTWA JAKO UTWARDZONE POBOCZE W KM OD 1+260 DO KM 1+330 PO STRONIE LEWEJ ORAZ W KM OD 0+000 DO KM 1+260 PO STRONIE PRAWEJ,  WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (PRÓG ZWALNIAJĄCY WYSPOWY) W KM OK 1+260, PERON DLA PODRÓŻNYCH ORAZ MIEJSCEM DLA POSTAWIENIA WIATY PRZYSTANKOWEJ, PRZEBUDOWANO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 106952 L I NR 106980 L W MIEJSCOWOŚCI TERESZYN WRAZ Z PRZEPUSTEM POD DROGĄ, WYMIENIONO OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, WYKONANO RÓW KRYTY ORAZ UMOCNIONO SKARPY AŻURAMI

Zdjęcia drogi