„Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 106954 L i 106952 L od km 0+000 do km 3+104 w miejscowości Radawiec Duży”

PRZEBUDOWANO CIĄG DRÓG GMINNYCH NR 106954 L i 106952 L OD KM 0+000 DO KM 3+104 W MIEJSCOWOŚCI RADAWIEC DUŻY. DŁUGOŚĆ DRÓG PO PRZEBUDOWIE – 3 104 MB. W RAMACH PRZEBUDOWY DRÓG WYKONANO: NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ NA DŁUGOŚCI 3104 MB, POBOCZE ASFALTOWE W KM 2+085 DO KM 3+116 NA DRODZE GMINNEJ NR 106952 L, POBOCZE ASFLTOWE W KM 0+275 DO KM 2+075 NA DRODZE GMINNEJ NR 106954 L, OPASKĘ BEZPIECZEŃSTWA SZEROKOŚCI 1 M O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA ODCINKU 273 MB NA DRODZE GMINNNEJ NR 106954 L, PRZEBUDOWANO SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ NR 106952 L, NR 106953 L I NR 106980 L, WYMIENIONO OZNAKOWANIE PIONOWE, ZAMONTOWANO URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, WYBUDOWANO DWA PROGI ZWALNIAJĄCE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.