„Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 106954 L i 106952 L od km 0+000 do km 3+104 w miejscowości Radawiec Duży”