Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica – część wschodnia obejmujący miejscowość STASIN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

KONOPNICA_PROGNOZA_ZMIANA_MPZP_STASIN

Prognoza_Zalacznik_nr_1_wylozenie

Prognoza_Zalacznik_nr_2_wylozenie

oświadczenie prognoza

MPZP_STASIN wylozenie

Zalacznik_nr_1_wylozenie

Zalacznik_nr_2_wylozenie

Data opublikowania: 09:55, 28 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności