Pomoc dla Ukrainy

Wójt Gminy Konopnica informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszynie z siedzibą w Tereszyn 25a, 21-30 Motycz, KRS 0000160072, NIP 7132792898, REGON 432289380 utworzyła konto do wpłat w EURO 68 8735 0007 4001 2506 2000 0030 oraz konto do wpłat w PLN 89 8735 0007 4001 2506 2000 0040. Konta te zostały utworzone, aby nieść pomoc potrzebującym w Ukrainie, między innymi w związku z prośbą o pomoc z Buhrynia (obwód rówieński) i  Trembowli (obwód  tarnopolski). Apel o pomoc dotyczy sprzętu specjalistycznego tj.: latarki, radiostacje, buty wojskowe, agregaty prądotwórcze, torby medyczne SPR-1, itp. Zachęcam do finansowego wsparcia akcji.

Data opublikowania: 11:47, 11 marca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności