Polska Litwa


Polska Litwa – razem dalej!
to międzynarodowa inicjatywa realizowana na terenie Litwy w rejonie Sirvintos w dniach 13-19 maja br. dofinansowana z zasobów PLFWM.

Autorski projekt nauczycieli z Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim stworzony został z myślą o szeroko rozumianym rozwoju naszych uczniów i ich zagranicznych partnerów. Teatr i muzyka wyznaczały główny kierunek codziennych działań; intensywnej pracy i odwagi twórczej, wymiany artystycznych koncepcji, zaangażowania, czy współpracy. Finałem było zaprezentowanie przyjaźni międzynarodowej. W myśl idei Sztuka łączy Narody wystawiono spektakl z narracją dwujęzyczną w konwencji teatru cieni w prestiżowym Centrum Kultury w mało tolerancyjnym dla mniejszości polskiej mieście Sirvintos (ok. 8 % Polaków). Wydarzenie uświetnił patronat jak i obecność najwyższych władz regionu oraz osobistości z Wydziału Edukacji.

Za sukces uznajemy deklarację osób odpowiedzialnych za edukację odnośnie wprowadzenia dodatkowych zagadnień o tolerancji dla mniejszości narodowych w szkołach rejonu Sirvintos. Życzliwość person i nasze ideologiczne pokrewieństwo konstruktywnie wzmocniły międzynarodowe więzi, jeszcze bardziej otwierając na współpracę służącą niwelowaniu nacjonalistycznych relacji polsko-litewskich na tamtych terenach .

Wymiana młodzieży zaoferowała 20-osobowej grupie (10 os. zGimnazjum w Radawczyku Drugim, 10 os. ze szkoły w Bartkushkis) bogactwo przeżyć nie tylko artystycznych. Koncertowanie w sercu Wilna spotkało się zpozytywną i emocjonującą reakcją napotkanych rodaków, wzbudzając w młodzieży nie do opisania euforię i patriotyczne doznania. Prawdziwa Polska Msza święta, którą uczestnicy ubogacili śpiewami polsko-litewskimi– stała się niezwykłym przeżyciem duchowym. Noc Muzeum w Kernave, Polskie Wesele oraz Wieczór Litewski wprowadziły nastrój dialogu kulturowego, sport i dyskoteki – integrację nie do przecenienia.

W związku z powyższym edukację pozaformalną potraktowaliśmy już tradycyjnie jako dodatkowe skuteczne narzędzie do innowacyjnego nauczania. Tutaj wyzwania artystyczne stanowiły pretekst do rozwoju osobowościowego młodych wspaniałych ludzi: nabycia kompetencji społecznych, niwelowania uprzedzeń i stereotypów, przekraczania siebie i poszerzania horyzontów myślowych, wydobycia drzemiącego w uczniach potencjału. Realizatorzy działań mieli okazję przyjrzeć się młodzieży, która swobodnie potrafiła połączyć subtelność bycia z siłą swego charakteru.

Lidia Skubisz

Data opublikowania: 08:26, 13 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności