Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy – informacja

W budynku Urzędu Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127B, będzie udzielana pomoc przez Jednostkę Specjalistycznego Poradnictwa Stowarzyszenia „RYSA” w ramach zadania publicznego powierzonego przez Powiat Lubelski.

         Pomoc udzielana będzie dla osób korzystających z systemu pomocy społecznej, osób znajdujących się w kryzysie, ofiar
i sprawców przemocy oraz osób uzależnionych i współuzależnionych, czyli rodzin osób uzależnionych. Porad udzielać będą specjaliści min. psycholog, prawnik, kurator.

         Pierwszy dyżur specjalistów odbył się w dniu:

10 lutego 2016 r. (środa), oraz 17 lutego 2016 r.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w godzinach 13.30-15.00.

Od 01 marca 2016 r. porady udzielane będą w każdą pierwszą
i ostatnią środę miesiąca.

Data opublikowania: 15:04, 29 lutego 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności