„Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Gmina Konopnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje o możliwości skorzystania z usług w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa pozwoli częściowo odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

Gmina będzie realizowała wsparcie  poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Na 2021 rok opieka wytchnieniowa to 240 godzin nieodpłatnych usług opieki wytchnieniowej  w świadczonej w ramach pobytu dziennego od dnia podpisania umowy  z wykonawcą usługi  do 31 grudnia 2021r.

Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy kwalifikuje do przyznania /przyznaje

usługi opieki wytchnieniowej na podstawie zał. 8 – Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 i  zał. Nr 7- Karta oceny stanu zdrowia/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Programu.

 

 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o pilne zgłaszanie takiej potrzeby do Ośrodka Pomocy Społecznej

w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B, tel. 81 440 15 55, 81/503 10 81 wew.41, do kontaktów została wyznaczona  Pani Elżbieta Bednarczyk.

e mail: [email protected]

Kierownik OPS w Konopnicy

Grażyna Zawadzka

Data opublikowania: 14:31, 18 maja 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności