Opłatkowa sesja rady gminy 19.12.2011r.

sesja_opatkowa.jpg

sesja_opatkowa.jpg

W dniu 19 grudnia 2011 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Konopnica .Przedświąteczna sesja była okazją do tradycyjnego dzielenia się opłatkiem wigilijnym i składania życzeń świątecznych. Na sesję przybyli zaproszeni goście : Ks. Stanisław Szatkowski – proboszcz parafii Motycz, poseł na Sejm RP Jan Łopata, radny Rady Powiatu w Lublinie p. Jerzy Babkiewicz, dyrektorzy szkół z terenu gminy Konopnica : p. Jadwiga Młynarska, p. Aniela Sobolewska, p. Anna Obara, po. dyr. p. Regina Wójcik , p. Andrzej Cywiński, dyrektor BS Poniatowa Oddział w Kozubszczyźnie p. Andrzej Wartacz. Była to jednocześnie „sesja budżetowa” na której Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2012 rok. Dochody budżetu gminy zostały określone w wysokości 25.608.341 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 24.692.811 zł. i dochody majątkowe w kwocie 915.530 zł. Kwota planowanych wydatków budżetu została uchwalona w wysokości 30.680.174 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.881.522 zł a wydatki majątkowe w kwocie 7.798.652 zł . Wydzielono w budżecie gminy również środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 271.581 zł.

Data opublikowania: 10:17, 20 grudnia 2011

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności