OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Konopnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony .

Przedmiotem przetargu jest samochód pożarniczy FSC-Starachowice Star 26-P, rok produkcji 1970, nr podwozia 121449, nr rejestracyjny LUC 200D, przebieg 24174 km.

Cena wywoławcza wynosi: 3000,00 zł.

Przetarg odbedzie się w dniu 21 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica, sala nr 18.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na rachunek Urzędu Gminy Konopnica, 21-030 Motycz w Banku Spółdzielczym w Poniatowej Oddział w Kozubszczyźnie Nr 07873500074000000820000010 w terminie do dnia 19.12.2012 r. do godz. 13.30 .

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Bliższych informacji dotyczących powyższego przetargu udziela Jerzy Wójtowicz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Konopnicy, pokój nr 18, tel (81)5031081 w.47.

Data opublikowania: 11:49, 14 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności