OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina" zaprasza do udziału w konferencji: "Sieciowy produkt turystyczny na terenie LGD – szanse rozwoju turystyki wiejskiej  w świetle badań preferencji turystycznych mieszkańców Lublina"
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 marca 2012r. w godzinach 13.00-15.00 w Lublinie, ul. Karłowicza 4, Sala Konferencyjna na III piętrze. 

Program:
1) Prezentacja raportu z badań preferencji turystycznych mieszkańców
Lublina;
2) Przedsięwzięcia w zakresie turystyki na obszarze LGD w latach
2009-2011 dofinansowane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla
obszaru LGD "Kraina wokół Lublina" ;
3) Przerwa kawowa;
4) Metodologia budowy sieciowego produktu turystyki na obszarze LGD
"Kraina wokół Lublina";
5) Dyskusja-sugestie, propozycje, wolne wnioski;
6) Zawiązanie grupy współpracującej w zakresie opracowania oferty
produktu turystycznego i jej realizacji.

W szczególności zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwojem turystyki na obszarze Powiatu Lubelskiego oraz współpracą w zakresie opracowania i wdrożenia sieciowego produktu turystyki wiejskiej:
przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców różnych branż, właścicieli i pracowników małych obiektów gastronomicznych, noclegowych, usługowych, lokalnych liderów, członków stowarzyszeń i organizacji działających na obszarze LGD, rolników zainteresowanych agroturystyką. 
Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie uczestnictwa
w spotkaniu do dnia 19 marca br. (tel. 81 532 30 65,
e-mail:[email protected])

Data opublikowania: 10:47, 9 marca 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności