OGÓLNOPOLSKI SUKCES GIMNAZJUM W RADAWCZYKU DRUGIM

Konkurs EDUinspirator organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie. Odbywa się pod hasłem „Inspiruj, Edukuj, Motywuj”. Celem Konkursu jest:

    1. wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
    2. promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w swoim środowisku;
    3. określenie wpływu, jaki mobilność edukacyjna wywiera na rozwój zawodowy i osobisty indywidualnych beneficjentów.
Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych, którzy brali udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez FRSE w latach 2007-2015.

EDUinspiratorem mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz inne osoby powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

W tym roku po raz kolejny (tak jak w roku 2014) nominowanym do nagrody EDUinspirator 2015 jest Andrzej Cywiński Dyrektor Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim. Gratulujemy sukcesu.

Data opublikowania: 09:57, 25 października 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności