OGÓLNOPOLSKI KONKURSU HISTORYCZNY nt. ŻYCIA I DZIAŁALNOśCI POLITYCZNEJ WINCENTEGO WITOSA.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu pisali wewnątrzszkolny test OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO nt. ŻYCIA I DZIAŁALNOśCI POLITYCZNEJ WINCENTEGO WITOSA.

Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Patronat nad konkursem sprawują: Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

W Komitecie Honorowym Konkursu zasiadają:

– Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz

– Wiceminister Kultury – Piotr Żuchowski

– Wiceminister Edukacji – Tadeusz Sławecki

– Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa

– Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie – Andrzej Kosiniak-Kamysz.

Celem Konkursu jest:

1) Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o ruchu ludowym i postaci Wincentego Witosa.

2) Upamiętnienie 120-rocznicy powstania zorganizowanego ruchu ludowego i 70-rocznicy śmierci Wincentego Witosa.

3) Upamiętnienie 90-rocznicy Dożynek Reymontowskich w Wierzchosławicach.

4) Upowszechnienie wzorca osobowego patrona szkół Wincentego Witosa, jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu.

5) Zacieśnienie współpracy ze szkołami noszącymi imię Wincentego Witosa.

Do etapu szkolnego wytypowano 7 uczniów klasy V, najlepsze wyniki uzyskały dziewczęta: Wiktoria Gąska (I miejsce), Sylwia Nakonieczna (II miejsce) i Julia Poleszak (miejsce III). Półfinał i finał konkursu odbędzie się 12 września 2015 roku w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach podczas Dożynek Reymontowskich. Naszą szkołę reprezentowały będą Wiktoria i Sylwia. Gratulujemy!

Data opublikowania: 07:54, 11 maja 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności