OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPNICA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPNICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica – część wschodnia obejmującego miejscowość STASIN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data opublikowania: 10:08, 17 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności