Obchody Gminnego święta Strażaka i Dnia Radawca Dużego

W dniu 3 maja 2014 r. odbyły się uroczyste obchody Gminnego święta Strażaka i Dnia Radawca Dużego. O godz.11.00 w kościele parafialnym w Radawcu rozpoczęła się Msza święta w intencji strażaków z gminy Konopnica i mieszkańców Radawca Dużego. Celebrowali ją Ks. Kan. Konrad Dobrowolski i Ks. Prof. Stanisław Paździor. Obecni byli strażacy ze wszystkich jednostek OSP gm. Konopnica, mieszkańcy Radawca Dużego i zaproszeni goście, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju P. Marceli Niezgoda, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie Druh Poseł Jan Łopata, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Lubelskiego, Prezesa ARiMR, Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach nadkomisarz P.Dolores Mendzin- Opryńska oraz władze Gminy Konopnica.

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku przed strażnicą OSP w Radawcu Dużym. Po odegraniu hymnu i przeglądzie straży nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali i odznak strażackich. Najwyższym odznaczeniem strażackim przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie został uhonorowany Kapelan Gminny Straży – Ks. Kan. Konrad Dobrowolski za sprawowanie wieloletniej opieki nad strażakami z gminy Konopnica. Odznaczenie wręczył Druh Wiceprezes ZOW Związku Poseł Jan Łopata w asyście Członka Zarządu Powiatowego ZOSP Druha Mirosława Żydka.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie przyznało „Złote, Srebrne i Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa” dla następujących Druhen i Druhów :

Piotr Mańka – Złoty Medal, Srebrne Medale – Kazimierz Młynarski, Krzysztof Brodziak, Brązowe Medale – Natalia Wójcik, Paweł Szymański, Patryk Szymański, Sebastian Guz, Paweł Siewierski, Rafał Żydek, Mikołaj Siek, Krzysztof Pachla. Medale wręczali Druh Prezes Jan Łopata i Druh Mirosław Żydek. Uhonorowano także odznakami „Strażak wzorowy” przyznanymi przez Prezydium ZOP ZOSP RP w Lublinie Druhny i Druhów :

Roberta Woźniaka, Grzegorza Guza, Bartłomieja Żytyńskiego, Andrzeja Szewczyka, Krystiana Żytyńskiego, Konrada Żydka, Weronikę Wilczek, Ilonę Pałkę, Justynę Plutę, Agatę Koślak, Magdalenę Mazurek, Milenę Flis, Małgorzatę Wójcik, Patrycję Podstawkę, Katarzynę Kawkę.

Odznaki wręczali członkowie ZOP Związku Druh Mirosław Żydek i Druh Jan Ozimek.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Konopnicy przyznało odznaki „Za wysługę lat” dla niżej wymienionych Druhów : za wysługę 55 lat dla Druha Mariana Żydka, za wysługę 45 lat dla Druhów Romana Żydka i Jana Różańskiego, za wysługę 40 lat dla Druhów Kazimierza Lizuta i Stanisława Wełny, za wysługę 30 lat dla Druhów Mirosława Żydka, Grzegorza Szymańskiego i Adama Żytyńskiego, za wysługę 25 lat dla Druha Sylwestra Bickiego, za wysługę 20 lat dla Druhów Bartłomieja Żytyńskiego, Krystiana Żytyńskiego i Andrzeja Szewczyka, za wysługę 15 lat dla Druhów Pawła Szymańskiego, Konrada Żydka, Patryka Szymańskiego i Pawła Siewierskiego, za wysługę 10 lat dla Druhów Sebastiana Guza, Rafała Żydka i Mikołaja Sieka. Odznaki wręczali Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Jerzy Sieńko i Piotr Gołębiowski.

W kolejnym punkcie nastąpiło przekazanie i poświęcenie nowo zakupionego przez Gminę Konopnica samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Midlum z nowoczesnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Radawcu Dużym. Wójt Gminy Mirosław Żydek i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Duda przekazali kluczyki do nowego samochodu kierowcy i Prezesowi OSP Radawiec Duży. Po poświęceniu samochodu przez Ks. Kan. Konrada Dobrowolskiego kierowca uruchomił sygnalizację alarmową pojazdu, który prezentował się dosyć efektownie. W wystąpieniach okolicznościowych głos zabierali :

Druh Poseł Jan Łopata, który podziękował władzom gminy za dbałość o rozwój wszystkich straży w gminie Konopnica. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju P. Marceli Niezgoda gratulując strażakom zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pięknych strażnic zmodernizowanych w czasie dwóch ostatnich kadencji Rady Gminy, przy znacznym udziale pozyskanych funduszy unijnych. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana P. Dyrektor Magdalena Urbaś przekazała list gratulacyjny z okazji Dnia Strażaka na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Konopnicy. Z kolei w imieniu Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli naczelnik P. Zbigniew Niedźwiadek przekazał podziękowanie dla wszystkich strażaków z gminy Konopnica za działalność ratowniczą i społeczną. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Druh Prezes OSP w Radawcu Dużym Tomasz Brodziak, który wręczył statuetki okolicznościowe dla Wójta Gminy Mirosława Żydka i Przewodniczącego Rady Andrzeja Dudy w podziękowaniu za zakup nowego samochodu ratowniczego oraz dla sołtysa Radawca Dużego P. Mariana Żydka za pomoc w organizacji uroczystości. Druh Prezes Tomasz Brodziak zaprosił wszystkich na strażacki poczęstunek oraz na część artystyczną.

Na scenie wystąpiła Kasia Pencuła, która na skrzypcach wygrywała pierwsze nutki znanych melodii, w zabawie Jaka to melodia. Pani Zdzisława Jarosz-Madej, Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Honoratka także dała koncert, ale na akordeonie.

Dzieci z przedszkola na przekór pogodzie śpiewały i tańczyły wiosenne piosenki.

Program artystyczny w zasadzie został zdominowany przez występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym.

A rozpoczęło się inscenizacją ”Historia Radawca”. Dzieci z klasy III przygotowały teatrzyk z humorem pt. „Jaś i Małgosia”. A ileż śmiechu wywoła parodia kabaretu Ani Mru Mru…

Uczniowie, starsi i młodsi popisywali się umiejętnościami aktorskimi w tańcu i w śpiewie.

W szkole na zajęciach dodatkowych uczniowie , począwszy od grupy przedszkolnej mogą rozwijać swoją pasję do tańca pod okiem fachowców z Akademii Tańca Wasilewscy z Lublina. A zdobyte dotychczas umiejętności taneczne dzieci zaprezentowały w układzie tańca dyskotekowego.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym Hanna Szymańska obdarowywała dzieci upominkami i słodyczami, zapraszając jednocześnie ostatnich niezdecydowanych do rozpoczęcia nauki w Radawcu.

W namiocie sprzedawane były wypieki przygotowane przez rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym.

W czasie festynu sprzedawane były losy loterii fantowej. Za 2 zł można było stać się posiadaczem maskotek, książek itp. Dochód został przeznaczony na wyposażenie świetlicy szkolnej.

Z zaplanowanych konkurencji sportowych udało się jedynie zrealizować konkurs na największą bańkę mydlaną.

Zmarznięci uczestnicy mogli się ogrzać przy gorącej grochówce i kiełbaskach prosto z grilla.

Zaprzyjaźniony z Kołem Gospodyń Wiejskich w Radawcu Dużym Zespół z Wojcieszyna wyśpiewał charakterystyczne pieśni regionu, w tym muzyczne podziękowania za dbałość o gminę dla Posła Jana Łopaty, Wójta Gminy Mirosława Żydka i Przewodniczącego Rady Andrzeja Dudy.

Na zakończenie rozgrzewał do zabawy zespół Grupy Muzycznej Mayday.

Szkoda, ze kaprysy pogody nie pozwoliły zrealizować wszystkich zaplanowanych atrakcji, w tym licznych gier i zabaw dla dzieci i dorosłych, dmuchanych zjeżdżalni, przejazdów bryczką itp. Może w przyszłym roku pogoda okaże się bardziej łaskawa…

Strażacy z jednostki OSP Radawiec Duży zademonstrowali swoje umiejętności ratownicze w pokazie gaszenia pożaru w makiecie budynku.

Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu osób : Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Radawcu Dużym pod przewodnictwem pani Marii Kędziory, Strażaków , Społeczności Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym i Niepublicznego Przedszkola Honoratka oraz sponsorów.

Serdecznie dziękujemy.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 11:02, 16 maja 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności