„Nowoczesna szkoła, kompetentny uczeń.”

529 423,13 zł  z EFS  – pozyskane przez Dyrektora Gimnazjum
w Radawczyku Drugim na kolejny projekt:

„Nowoczesna szkoła, kompetentny uczeń.”

Projekt zakłada rozbudzenie w uczniu zaciekawienia danym przedmiotem – co w konsekwencji ma służyć rozwojowi kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Z zaciekawień rodzą się zainteresowania, a te wpływają na wybór przyszłego zawodu czy pasji na całe życie. Ich zadaniem będzie pomoc w uzupełnieniu braków w nauce oraz przygotowywanie do udziału w konkursach i olimpiadach, a także dostarczenie wiedzy innej niż ta na lekcji. W ramach projektu zorganizowane zostaną koła zainteresowań z następujących przedmiotów: matematyka, język angielski, warsztaty ITC, język niemiecki, fizyka, biologia, geografia, chemia. Sposób realizacji zajęć będzie uwzględniał rozwój właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa). Zajęcia uwzględniać będą indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości psychofizyczne uczniów objętych wsparciem.

Zajęcia realizowane będą w roku szkolnym 2017/18. Jeden uczeń będzie mógł brać udział w kilku kołach zainteresowań.

Innym zadaniem w ramach projektu będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe i pomoc psychologiczno–pedagogiczna. Służyć ona będzie ułatwieniu uczniowi biegłego poruszania się na rynku pracy, rozpoznaniu predyspozycji i dokonaniu zgodnie z nimi wyboru zawodu, określenie swojej dalszej drogi edukacyjnej, poznaniu własnej wartości, staniu się asertywnym i otwartym na wyzwania. Poprzez działania nastąpi przygotowanie uczniów do umiejętnego planowania swojej kariery zawodowej oraz do racjonalnego korzystania z oferty rynku pracy.

 

Dyr. Andrzej Cywiński

Data opublikowania: 09:42, 4 października 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności