Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie usuwania drzew i krzewów.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia zostały zwolnione:

  • osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości i usuwają drzewa/krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • w przypadku usuwania drzew/krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego
  • drzew  których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

– 100  cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

– 50 cm w przypadku pozostałych drzew

  • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2  

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązek uzyskania zezwolenia nadal istnieje. Zwrócić należy uwagę, iż prowadzenie działalności rolniczej jest kwalifikowane jako działalność gospodarcza. Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu pod budowę budynku w celu prowadzenia biura,  bądź przechowywania płodów rolnych, jest związane z naszą działalnością gospodarczą/rolniczą, a więc musimy uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów. Jeżeli natomiast drzewo zagraża bezpieczeństwu budynku mieszkalnego, nie musimy uzyskiwać zezwolenia. Należy zatem dokonać indywidualnej oceny w jakim celu chcemy drzewo usunąć.

Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

Na terenie gminy Konopnica istnieje pomnik przyrody dąb szypułkowy „Wojciech” w Motyczu Leśnym, który jest objęty całkowitą ochroną. W takim przypadku istnieje zakaz niszczenia bądź usuwania drzewa.

Nadal obowiązuje zakaż niszczenia drzew i krzewów w okresach lęgowych ptaków tj. od 1 marca do 15 października. Jeżeli drzewo jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie czynnych gniazd czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym.

Zmieniły się również przepisy odnośnie kar związanych z usunięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem drzewa/krzewu. Kara pieniężna jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo na inny podmiot jeżeli działał bez zgody lub zezwolenia posiadacza nieruchomości. Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

 

Monika Kowalska

Data opublikowania: 15:57, 14 lutego 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności