Niecodzienne obrady Rady Gminy Konopnica!


W piątek w Sali kolumnowej Sejmu RP odbyło się posiedzenie Rady Gminy Konopnica. Bezpośrednią okazją do wyboru tak niecodziennego miejsca było otwarcie wystawy Grupy Twórczej Motycz w holu głównym Sejmu, a wszystko dzięki staraniom Posła Jana Łopaty.
Zaproszonymi na sesję Rady Gminy gośćmi byli Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Piotr Zgorzelski – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pan minister w swoim wystąpieniu poinformował o nowych projektach ustaw, o ustaleniach proponowanych przez resort, w tym o przywrócenie idei samorządności na wsi. Z samorządnością mamy w Polsce na nowo do czynienia dopiero od roku 1990. Tradycje polskie sięgają w tej dziedzinie wprawdzie jeszcze Konstytucji 3 Maja, ale pamiętać trzeba, że lata PRL zniszczyły w dużym stopniu poczucie odpowiedzialności większości obywateli za losy kraju.
Poseł Piotr Zgorzelski opowiedział o historii samorządności terytorialnej, która sprowadza się do przyznania wspólnotom lokalnym prawa decydowania o najistotniejszych dla nich sprawach. Pan Przewodniczący zachęcał do tworzenia grup producentów rolnych powstających w celu dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, aby umożliwić korzystniejsze konkurowanie z producentami rolnymi w kraju i zagranicą.
Głównym punktem obrad Rady Gminy było przedstawienie informacji wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
Po zakończonych obradach wszyscy zgromadzeni mieli przyjemność zwiedzenia Sejmu, w tym umożliwiono nam obserwowanie obrad Sejmu, który w tym dniu poddawał pod głosowania szereg ustaw.
Dziękujemy Panu Posłowi Łopacie za zaproszenie do Sejmu, za możliwość spotkania się z czołowymi politykami kraju, za niezapomniane wrażenia towarzyszące wizycie.

Data opublikowania: 13:18, 12 listopada 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności