Nagroda Kuratorium Oświaty dla Naszego Gimnazjum.

Kształtujemy świadomość ekologiczną- Nagroda Kuratorium Oświaty dla Naszego Gimnazjum.

Dnia 30 października 2014 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał XI edycji konkursu pod hasłem Kształtujemy tożsamość krajobrazu, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli: Pan Krzysztof Babisz – Kurator Oświaty w Lublinie, Pan Wojciech Piekarczyk – Prezes WFOśiGW w Lublinie, Pan Henryk Bichta – Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz uczniowie. Do grona szkół, rozumnie kształtujących krajobraz, włączonych zostało kolejnych dziesięć placówek z woj. lubelskiego.
W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele szkół, które brały udział we wcześniejszych edycjach tego konkursu i zdobyły tytuł ,,Szkoły rozumnie kształtującej krajobraz”. Poprzez swoje działania podejmowane w zakresie rozbudowy ogrodu przyszkolnego oraz realizację zadań edukacyjnych, szkoły kształtują świadomość ekologiczną oraz upowszechniają kulturę regionalną i rodzime wartości z wykorzystaniem ogrodu. Uczą docenienia piękna ojczystego kraju przez świadectwo dbałości o przyrodę, praktyczne umiejętności opieki i pielęgnacji roślin, znajomość zasad harmonii architektury krajobrazu w jej związkach z filozofią ekologii przyrody.
Nasze Gimnazjum znalazło się w grupie zaproszonych placówek. Szkołę reprezentowali: dyrektor Andrzej Cywiński, opiekun ogrodu przyszkolnego – Jolanta Rajchert, pedagog Grażyna Cywińska oraz pięcioro uczniów z klasy II A. Wielkim zaszczytem było odebranie z rąk Pana Kuratora Krzysztofa Babisza nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowych roślin, które wiosną posadzimy w otoczeniu budynku gimnazjum.
Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy wysłuchali referatów przygotowanych przez pracowników naukowych: Wskaźniki i standardy jakości krajobrazu w świetle europejskiej konwencji krajobrazu (prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wolność i ograniczenia człowieka w systemie przyrodniczo-antropogenicznym (dr Jadwiga Michalczyk). Oprawa artystyczna sympozjum przygotowana została przez Szkołę Podstawową w Starej Wsi.

Data opublikowania: 12:42, 19 listopada 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności