Mobilność miejska Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – trzeci etap konsultacji

27 września ruszył trzeci etap konsultacji społecznych dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP LOM). Konsultacje potrwają do 26 października. W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich 22 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

– Do tej pory zrealizowaliśmy dwa etapy konsultacji. Przed nami ostatni, który powinien zakończyć prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To długofalowy i strategiczny dla komunikacji w regionie dokument, który w kolejnej perspektywie finansowej będzie niezbędny do aplikowania o dotacje unijne dla projektów z zakresu transportu i mobilności. Uwagi do Planu mogą zgłaszać wszystkie osoby zainteresowane – samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy gmin zrzeszonych w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Właściwe opracowanie dokumentu pozwoli na odpowiednie przygotowanie gmin i powiatów do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz ubiegania się o fundusze – mówi Radosław Guz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 Konsultacje społeczne w ramach opracowywania SUMP LOM są trzyetapowe i potrwają do końca roku. Do tej pory zostały zrealizowane dwa etapy, na podstawie których został opracowany SUMP LOM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Aktualnie rozpoczyna się etap trzeci konsultacji, podczas którego włodarze, urzędnicy, radni, mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesariusze będą zgłaszać uwagi do gotowego dokumentu.

 Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 5 października 2022 r.  (środa) w godz. 13:30 -15:00 w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, w sali 252.

Uwagi można również zgłaszać poprzez formularz (online) od 27 września do 26 października: https://forms.gle/f5eQKjbYtbasZfEHA

Tekst SUMP LOM i Prognoza oddziaływania na środowisko dostępne na: zit.lublin.eu/sump

.Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban MobilityPlan) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej, obejmująca wszystkie zagadnienia związane z komunikacją na danym obszarze, czyli transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy oraz rowerowy. To strategia długoterminowa, nastawiona na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrażania. SUMP ma na celu m.in.: zaproponowanie usprawnienia procesu przemieszczania się w LOM w ramach codziennych podróży mieszkańców, poprzez np. rozwój spójnej infrastruktury rowerowej czy inwestycje w niskoemisyjny i zeroemisyjny transport publiczny. Niezwykle ważne są także kwestie związane z negatywnym oddziaływaniem transportu na środowisko i próbą ograniczenia tego wpływu. Dokument ten ma także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zit.lublin.eu/sump. W razie pytań, możliwy jest również kontakt pod numerem telefonu: 466 16 25 od poniedziałku do piątku, w godz.7.30-15.30.

Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) skupia 22 gminy: Bełżyce, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólkę. We współpracę w ramach LOM zaangażowanych jest także 5 powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

SUMP LOM formularz uwag

Data opublikowania: 14:48, 3 października 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności