Miliony dla Gminy Konopnica na wsparcie kanalizacji sanitarnej

 

18 kwietnia 2024 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 zatwierdził rezultaty pierwszego naboru wniosków w Priorytecie środowisko. Komitet podjął decyzję o dofinansowaniu  44 projektów spośród 132 złożonych wniosków aplikacyjnych. Na liście wybranych do dofinansowania jest projekt pnKonopnica-Terebovlia – cross-border cooperation for the protection of water resources” złożony przez Gminę Konopnica Lidera Projektu w partnerstwie z Gminą Terebovlia z Ukrainy. Projekt został dofinansowany kwotą 2 195 191 euro tj ok.9 960 901 PLN, do podziału na dwa samorządy. Gmina Konopnica przeznaczy swoją część przyznanych środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zemborzyce Podleśne.

Data opublikowania: 08:33, 24 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności