LGD „Kraina wokół Lublina” ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Informujemy , że LGD „Kraina wokół Lublina” ogłosiła nabory wniosków w ramach projektów grantowych w zakresie:

  1. Organizacji warsztatów i szkoleń dla animatorów i liderów lokalnych;
  2. Tworzenia sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej;
  3. Międzypokoleniowych warsztatów i zajęć aktywizujących w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
  4. Aktywizacji społecznej seniorów
  5. Udziału w targach i wystawach
  6. Doposażenia zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury w instrumenty muzyczne i inne wyposażenie (z wyłączeniem strojów) z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności
  7. Organizacji imprezy i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych promujących obszar LGD „Kraina wokół Lublina”

Szczegóły na stronie http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci

W biurze LGD „Kraina wokół Lublina” można otrzymać bezpłatną pomoc przy opracowaniu wniosku.

Data opublikowania: 11:14, 11 maja 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności