LGD „Kraina wokół Lublina”

W związku ze zbliżającym się I/2016 naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” (planowanym w październiku 2016 r.)  zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących działań:

– podejmowanie działalności gospodarczej,

– wsparcie na rozwój przedsiębiorstw,

– budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych (projekty niekomercyjne powyżej 50 tyś. zł),

– budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności (projekty niekomercyjne powyżej 50 tyś. zł).

 

LP NAZWA MIEJSCE DATA/GODZINA
1. Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

16.08.2016 r.

godz. 10.00

2. Szkolenie w ramach podejmowania działalności gospodarczej Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

16.08.2016 r.

godz. 14.00

3. Szkolenie w ramach wsparcia na rozwój przedsiębiorstw Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

17.08.2016 r.

godz. 14.00

4. Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy Biuro LGD

Lublin, ul. Narutowicza 37/5

18.08.2016 r.

godz. 09.00

 

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat:

– procedury aplikowania o udzielenie wsparcia w tym kryteriów wyboru projektów,

– zasad, wysokości i formy dofinansowania,

– dokumentacji aplikacyjnej.

Zapisy na szkolenia pod numerem telefonu 81 532 30 65. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że zaplanowano mobilne punkty informacyjne na terenie naszego powiatu, w których pracownicy biura LGD informować będą o możliwości pozyskania środków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach PROW 2014-2020.

 

LP NAZWA MIEJSCE DATA/GODZINA
1. Piknik Parafialny Plac przy remizie

OSP Matczyn –Wojcieszyn

14.08.2016 r.
2. Dożynki Gminy Garbów Plac przy UG Garbów 21.08.2016 r.

godz. 12.00-16.00

3. Dożynki Gminy Jabłonna Wierciszów 21.08.2016 r.

godz. 14.00-18.00

4. Dożynki Gminy Jastków GOKiS w Dąbrowicy 21.08.2016 r.

godz. 13.00-17.00

5. Dożynki Gminy Niemce przy kaplicy w Elizówce 21.08.2016 r.

godz. 13.00-17.00

6. Dożynki Gminy Strzyżewice Plac przy UG Strzyżewice 21.08.2016 r.

godz. 14.30-18.30

7. Dożynki Gminy Wysokie Plac przy GBP w Wysokiem 21.08.2016 r.

godz. 15.00-19.00

8. Punkt informacyjny z zakresu zakładania działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie,

ul. Mełgiewska 11c

22.08.2016 r.

godz. 9.00-14.00

9. Punkt informacyjny z zakresu zakładania działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8 22.08.2016 r.

godz. 9.00-14.00

10. Punkt informacyjny z zakresu zakładania działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11 22.08.2016 r.

godz. 9.00-14.00

11. Dożynki Wojewódzkie Lotnisko w Radawcu 28.08.2016 r.

godz. 12.00-16.00

12. Dożynki w Głusku Plac przy UG Głusk 04.09.2016 r.

godz. 13.00-17.00

13. Dożynki w Wólce Przy Szkole Podstawowej w Łuszczowie Drugim 04.09.2016 r.

godz. 13.00-17.00

 

Dodatkowo pracownicy biura LGD prowadzą stałe doradztwo w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina”:

ul. Narutowicza 37/5, Lublin w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Data opublikowania: 19:29, 11 sierpnia 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności