KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Wójt Gminy Konopnica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych proszone są o zgłaszanie propozycji i uwag do ww. Programu do dnia 2 listopada 2023 r. drogą elektroniczną na adres: [email protected]  na załączonym formularzu.

Podstawa prawna :  art. 5a ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 tj..)

Projekt Programu współpracy na 2024 r.-1

Załącznik A FORMULARZ KONSULTACJI

Data opublikowania: 12:01, 17 października 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności