Konkurs wiedzy historycznej ,,Powstanie styczniowe – 150 lat minęło”


W sobotę, 06 kwietnia w Bibliotece Publicznej Gminy Konopnica w Motyczu odbył się konkurs wiedzy historycznej dla mieszkańców pt. „Powstanie styczniowe – 150 lat minęło”.
Konkurs został zorganizowany w odpowiedzi na podjętą przez Radę Gminy Konopnica rezolucję w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania styczniowego. Do testu wiedzy zgłosiło się 6 uczestników, na konkurs plastyczny wpłynęło 9 prac. Test wiedzy składał się z 30 pytań przygotowanych przez dr Annę Obarę- Pawłowską. Uczestnicy mieli 30 minut na wybranie prawidłowych odpowiedzi. Nad przebiegiem konkursu oraz oceną prac czuwała komisja w składzie: dr Anna Obara –Pawłowska, Aneta Putowska i Agnieszka Skowronek-Skałecka. Najwyższą ilość punktów w teście wiedzy, a tym samym I nagrodę (wieża hi-fi) zdobył Marek Stańczyk z Marynina, II nagrodę (radioodtwarzacz) zdobyła Paulina Niedziałek z Motycza, III nagrodę (odtwarzacz DVD) otrzymała Natalia Dziewulska z Marynina.
W konkursie plastycznym największą ilość punktów otrzymała praca Anny Lipskiej, II miejsce przyznano Jolancie Anyszek, III miejsce Angelice Walczak. Poza tym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia: książki i plecaki.

Data opublikowania: 10:00, 8 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności