Komunikat dot. złej jakości wody na ujęciu w Motyczu (AKTUALIZACJA)

Szanowni Mieszkańcy, na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 06.07.2020 r. o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Motyczu – woda w obecnym stanie nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet w związku z powyższym Ujęcie Wody w Motyczu zostało odcięte od sieci wodociągowej.

Od godziny 14:20 sieć wodociągowa w miejscowościach zasilanych z ujęcia Motycz tj. Motycz, Motycz-Józefin, Motycz Leśny, Sporniak oraz część miejscowości Miłocin, Kolonia Tomaszowice gm. Jasktów zostały przełączone i obecnie zasilane są w wodę z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia AGRAM S.A. w miejscowości Motycz. Woda w wodociągu została profilaktycznie zachlorowana celem jej przydatności do spożycia.

Z uwagi na wyłączenie Stacji w Motyczu mogą występować okresowe braki lub niskie ciśnienie wody.

Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody sprzed awarii.

Data opublikowania: 15:52, 6 lipca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności