Komunikat dot. złej jakości wody na ujęciu w Motyczu

Szanowni Mieszkańcy, na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 06.07.2021 r. o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Motyczu – woda w obecnym stanie nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet w związku z powyższym Ujęcie Wody w Motyczu zostało odcięte od sieci wodociągowej.
Od godziny 17:30 sieć wodociągowa w miejscowościach zasilanych z ujęcia Motycz tj. Motycz, Motycz-Józefin, Motycz Leśny, Sporniak oraz część miejscowości Miłocin gm. Jasktów zostały przełączone i obecnie zasilane są w wodę zdatną do picia z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia AGRAM S.A. w miejscowości Motycz.
Z uwagi na wyłączenie Stacji w Motyczu mogą występować okresowe braki lub niskie ciśnienie wody.
Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody sprzed awarii.

Data opublikowania: 18:08, 6 lipca 2021

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności