Komunikat dot. jakości wody na ujęciu w Motyczu

Szanowni Mieszkańcy, na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 13.07.2020 r. o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Motyczu – informujemy, że od dnia wczorajszego od godziny 17:00 Ujęcie Wody Motycz zostało włączone do zasilania sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Motycz, Motycz-Józefin, Motycz Leśny, Sporniak oraz część miejscowości Miłocin, Kolonia Tomaszowice gm. Jastków.

Data opublikowania: 15:21, 14 lipca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności