Karp po strażacku – 2018

W dniu 21 grudnia 2018r. odbyło się w strażnicy OSP Radawiec Duży wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Konopnicy połączone z VIII Edycją Konkursu Kulinarnego Ochotniczych Straży Pożarnych ,, Karp po strażacku”. Na spotkanie przybyli strażacy z jednostek OSP gm. Konopnica oraz zaproszeni goście. Zaszczycili nas swoja obecnością : Proboszcz parafii Radawiec Duży ks. kan. Stanisław Papierz, Kapelan Gminny OSP ks. Marcin Turowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Jan Łopata, Członek ZOW ZOSP RP Druh st. bryg. Mirosław Hałas, Wiceprezes ZOP ZOSP RP Druh Paweł Pikula, Sekretarz ZOP ZOSP RP Druh st. bryg Mieczysław Dziura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP Druh Krzysztof Ostrowski, Dowódca JRG Bełżyce st.kpt. Adam Pietrzak, Zastepca Wójta Gminy Konopnica Pani Anna Olszak, Skarbnik Gminy Druhna Marta Skulimowska, Prezes ZOGm. ZOSP RP Druh Jerzy Sieńko, Komendant Gminny ZOSP RP mł.asp. Tomasz Wójcik, Sekretarz ZOGm. ZOSP RP Druh Jerzy Wójtowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOGm. ZOSP RP Druh Grzegorz Szymański, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOGm. ZOSP RP Ireneusz Zieliński, Radna z Radawca Dużego Pani Monika Durlak, Redaktor Dziennika Wschodniego Pan Waldemar Sulisz, Pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata Sulisz, Właściciel firmy ,, Rolbud” Pan Roman Madejek, Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP gm. Konopnica , Sołtys wsi Radawiec Duży Pan Marian Żydek.

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku z działalności za 2018r. przedstawił Wiceprezes ZOGm. Druh Mirosław Żydek. Sprawozdanie z działań ratowniczych, szkoleń i zawodów sportowo-pożarniczych przedstawił Komendant Gminny Druh mł. asp. Tomasz Wójcik, natomiast sprawozdanie Zarządu OSP Radawiec Duży przekazał Druh Patryk Szymański.

W 2018r. dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gm. Konopnica odnotowało pomyślny rozwój dzięki pomocy gminy, sponsorów oraz dotacji zewnętrznych. Był to również rok, w którym strażacy odbyli wiele szkoleń specjalistycznych, a jednostka OSP Kozubszczyzna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna z Radawca Dużego zdała egzamin z działalności jako nowa jednostka należąca do KSRG.

Konkurs Kulinarny Ochotniczych Straży Pożarnych ,, Karp po strażacku” rozgrywany jest tradycyjnie w dwóch kategoriach: ,, Karp na zimno” i ,, Karp na gorąco”. W bieżącym roku do konkursu ,, na zimno” zgłoszono 6 potraw a do konkursu ,, na gorąco” 9 potraw. Potrawy oceniało Jury Konkursu w składzie:

  • Prezes Kresowej Akademii Smaku Pan Waldemar Sulisz – jako Przewodniczący oraz członkowie:

  • Szef kuchni hotelu ,, Korona” Pan Tadeusz Węcławik,

  • Projektant, architekt najlepszych restauracji Pan Adam Wójcik,

   W kategorii,, Karp na zimno” najlepsze miejsca zajęły jednostki OSP:

 1. Motycz Leśny pod nazwą ,, Sakiewki z karpiem”

 2. Tereszyn pod nazwą ,, Karp po żydowsku”

 3. Pawlin pod nazwą ,, Karp w galarecie”

W kategorii ,, Karp na gorąco” zwyciężyły potrawy z jednostek OSP:

 1. Radawiec Duży pod nazwą ,, Karp pieczony w całości nadziewany kaszą i borowikami”

 2. Konopnica pod nazwą ,, Karp po staropolsku nadziewany podany z kapustą i grochem ”

 3. Uniszowice pod nazwą ,, Karp w sosie borowikowym z pomidorkami”

Wyróżnione jednostki OSP otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Na zakończenie nastąpiło uroczyste spotkanie opłatkowe, połączone z poczęstunkiem wigilijnym.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 13:40, 8 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności