,,Karp po strażacku” w gminie Konopnica


W dniu 19 grudnia 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w strażnicy OSP Konopnica, połączone z V Edycją Konkursu Kulinarnego „Karp po strażacku”. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Druh Jerzy Sieńko. Po powitaniu zaproszonych gości i strażaków Prezes Jerzy Sieńko przedstawił szczegółowe sprawozdanie z działalności strażackiej w 2015 r. Na szczególną uwagę zasługują wysokie wydatki na remonty strażnic oraz zakupy wyposażenia OSP finansowane z budżetu gminy. Rok 2015 był kolejnym, bardzo korzystnym dla działalności strażackiej. Na zakończenie wystąpienia Druh Jerzy Sieńko złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia świąteczne. Następnie głos zabrał Druh Naczelnik Łukasz Adamczyk, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki OSP Konopnica. W swoim wystąpieniu Druh Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica życzył strażakom kolejnego dobrego roku i przypomniał o zbliżającej się kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP i w strukturach Związku. Podziękował za dobrą współpracę Posłowi na Sejm RP Druhowi Janowi Łopacie, Zastępcy Wójta Annie Olszak, Sekretarzowi Gminy Druhowi Konradowi Banachowi, Skarbnikowi Druhnie Marcie Skulimowskiej, Przewodniczącemu Rady Druhowi Andrzejowi Dudzie, redaktorowi Dziennika Wschodniego Waldemarowi Suliszowi, Prezesowi Druhowi Jerzemu Sieńko i Sekretarzowi Druhowi Jerzemu Wójtowiczowi. Pan Mateusz Winiarski reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego życzył strażakom i ich rodzinom zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach starszy kapitan Adam Pietrzak podziękował Panu Wójtowi Mirosławowi Żydkowi i Prezesowi Jerzemu Sieńko za bardzo dobrą współpracę oraz życzył wszystkim obecnym Wesołych świąt. Poseł na Sejm RP, Druh Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Jan Łopata życzył wszystkim uczestnikom ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i spokojnego, dobrego Nowego Roku 2016. W kolejnym punkcie ks. Dziekan Jan Domański odczytał fragment ewangelii o narodzeniu Jezusa oraz poprowadził modlitwę. Pięknie zabrzmiały tradycyjne polskie kolędy śpiewane przez licznie zgromadzonych strażaków. Następnie wszyscy obecni łamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Następnie redaktor Waldemar Sulisz odczytał protokół i wyniki V Edycji Konkursu Kulinarnego „Karp po strażacku”. Komisja w składzie: red. Waldemar Sulisz, ks. Jan Domański i Andrzej Malinowski – szef kuchni współpracujący z renomowanymi restauracjami w regionie oceniała walory smakowe i wizualne potraw oraz ich związek z polską tradycją. W kategorii „Karp na zimno” zgłoszono 8 potraw: I miejsce – OSP Konopnica, II – OSP Szerokie, III – OSP Zemborzyce Tereszyńskie. W kategorii „Karp na gorąco” oceniano 11 potraw: I miejsce – OSP Motycz Leśny, II – OSP Szerokie, III – OSP Radawczyk Drugi. Pan Andrzej Malinowski pogratulował jednostkom OSP za bardzo wysoki poziom kulinarny przygotowanych potraw z karpia. Statuetki za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wręczała Pani Anna Olszak – Zastępca Wójta, a dyplomy uznania red. Waldemar Sulisz. Na zakończenie strażacy z Konopnicy zaprosili wszystkich na wspólny poczęstunek wigilijny. Smaczne potrawy i serdeczna atmosfera wieczoru w gronie strażaków i zaproszonych gości udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania. Strażacki wieczór wigilijny, dnia 19 grudnia 2015 r. upłynął w miłej, polskiej tradycji świątecznej.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 08:55, 28 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności