Karp po strażacku

W dniu 20 grudnia 2014 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z udziałem zaproszonych gości w strażnicy OSP w Motyczu.
Posiedzenie otworzył i powitał członków Zarządu Oddziału Gminnego, przedstawicieli jednostek OSP oraz zaproszonych gości Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Jerzy Sieńko. Spośród zaproszonych gości byli obecni:

– Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Jan Łopata,

– Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku w Lublinie Druh Mieczysław Dziura,

– Komendant Miejski PSP w Lublinie St.bryg. Mirosław Hałas,

– reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Mateusz Winiarski,

– Kapelan Oddziału Gminnego ZOSP RP Ks. kan. Konrad Dobrowolski,

– Proboszcz parafii Motycz Ks. kan. Stanisław Szatkowski,

– Członek Zarządu Oddziału Powiatowego, Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek,
– Radny Powiatu Lubelskiego, Zastępca Wójta Gminy Konopnica, Druh Konrad Banach,
– Radni Gminy Konopnica na czele z Przewodniczącym Rady Druhem Andrzejem Dudą,

– Dyrektor biura LGD Kraina Wokół Lublina Małgorzata Olechowska
– Zastępca Głównego Księgowego, Pani Marta Skulimowska,
– Właściciel firmy Rolbud, Pan Roman Madejek,
– Redaktor Dziennika Wschodniego, Pan Waldemar Sulisz,
Prezes ZOGm. J. Sieńko przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w 2014 r. Komendant Gminny Piotr Gołębiowski omówił realizację zadań związanych działalnością ratowniczą i szkoleniową.
Wiceprezes ZOGm. Związku Druh Mirosław Żydek – Wójt Gminy przedstawił realizację wydatków i zamierzeń w ochronie przeciwpożarowej gminy w 2014 r.
W krótkim sprawozdaniu Prezes OSP Motycz Henryk Madej przedstawił w zarysie historię jednostki.
Po wystąpieniach gości nastąpiło łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń.

Następnie Jury Konkursu „Karp po strażacku” w składzie Waldemar Sulisz, Małgorzata Olechowska i Mirosław Hałas ogłosiło wyniki IV Edycji w 2 kategoriach: „Karp na zimno”
i „Karp na gorąco”. W kategorii „Karp na zimno” I miejsce zajęła OSP Zemborzyce Tereszyńskie, II miejsce – OSP Tereszyn, III miejsce – OSP Motycz Leśny. Natomiast
w kategorii „Karp na gorąco” wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – OSP Motycz, II miejsce – OSP Uniszowice, III miejsce – OSP Motycz Leśny
Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia gospodarze jednostki OSP Motycz przygotowali obiad i poczęstunek strażacki dla wszystkich uczestników spotkania.

Data opublikowania: 29 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności