Informacja w związku z ogłoszonym naborem wniosków ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”  w zakresie:

– Podejmowania działalności gospodarczej

– Rozwijania działalności gospodarczej

– Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym poniżej.

Tematem spotkania będą:

– Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina”);

– Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

– Zasady wypełniania Biznesplanu.

Harmonogram spotkań

  Temat

spotkania

Data realizacji Godzina Miejsce realizacji Forma realizacji Grupa docelowa
1 Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 10 lipca 2017r.

 

15.00

 

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,  ul. Narutowicza 37/5 Lublin Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”
2 Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych   11 lipca 2017r. 15.00 Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 Lublin Spotkanie informacyjne,

warsztaty

-Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa);

– Osoby fizyczne oraz przedstawiciele innych podmiotów planujące utworzyć Inkubator Przetwórstwa Produktów Lokalnych

3 Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków  i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 13 lipca 2017r. 13.00 Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,  ul. Narutowicza 37/5 Lublin Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina
4 Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych   14 lipca 2017r. 13.00 Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 Lublin Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa);

– osoby fizyczne oraz inne podmioty planujące utworzyć Inkubator Przetwórstwa Produktów Lokalnych

Data opublikowania: 20:11, 30 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności