Informacja o naborach wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego -„Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

Nabór I/2020 –  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności” – limit 570 000,00 zł

Nabór II/2020 – Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – limit 190 000,00 zł

Nabór III/2020 – budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 705 000,00 zł

 Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
od 17 lipca 2020r. do 5 sierpnia 2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 16:00

Pełna treść ogłoszeń zamieszczona jest na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „NABÓR WNIOSKÓW”

 

Data opublikowania: 14:04, 3 lipca 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności