Informacja dla osób z Ukrainy! / ОГОЛОШЕННЯ! Інформація для людей з України!

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie posiadamy oferty pracy także dla osób z Ukrainy. Osoby z Ukrainy zamieszkałe na terenie gmin: Jastków, Garbów, Konopnica, Wólka, Głusk i Niemce mogą korzystać z pośrednictwa pracy naszego Urzędu. Istnieje również możliwość dofinansowania do zatrudnienia osób z Ukrainy, po zarejestrowaniu się w naszym Urzędzie w Lublinie, ulica Mełgiewska 11C. Pomagamy też napisać CV i list motywacyjny. Zatrudniamy osobę z Ukrainy, która zna język polski i chętnie Państwa wesprze w tłumaczeniu.

Zapraszamy

Grażyna Gwiazda
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie


В Повітовому Бюро Праці в Любліні маємо різні пропозицій щодо працевлаштування  для людей з України. Українці, які живуть в таких місцевостях як: Ясткув, Ґарбув, Конопніца, Вулка, Ґлуск, і Нємце можуть скористатися з послуг нашого Бюра Праці. Існує також можливість дофінансування до працевлаштування для людей з України, після того як дані особи зареєструються в нашому Бюро Праці в Любліні  по вулиці Мєлґєвська 11С. Також допомагаємо кожному скласти резюме і мотиваційний лист. В нашому Бюро Праці працює пані з України, яка добре володіє польською мовою і з радістю допоможе кожному у пошуку роботи та працевлаштуванні.

Запрошуємо,

Ґражина Ґвіазда
директор Повітового Бюро Праці
в Любліні!

Data opublikowania: 11:18, 24 marca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności