Informacja dla mieszkańców.

Informujemy mieszkańców Gminy Konopnica o wyłożeniu przez Urząd Miasta Lublin Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin.
W związku z oddziaływaniem studium na teren Gminy Konopnica zachęcamy do zapoznania się oraz zgłaszania uwag do w/w dokumentu.

Propozycja planu zagospodarowania
Szczegółowa mapa
Planowane drogi
Wniosek z uwagami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin.

Data opublikowania: 11:30, 26 lipca 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności