INFORMACJA

Gmina Konopnica informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy Nr 113/2015/D/OZ zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

     

Data opublikowania: 12:58, 16 listopada 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności