INFORMACJA

Informujemy, że w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica znajdują się materiały do wglądu dla mieszkańców dot. umowy nr: GDDKiA-O/LU-D3an/PTD/1-część1/14 z dnia 18.07.2014 r. na Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowaej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – granica województw lubelskiego i podkarpackiego" Odc. real. Nr 1: Lublin (węzeł ,,Konopnica" – bez węzła) – Kraśnik (początek obwodnicy). Odc. real. Nr 2: obwodnica m. Kraśnik (węzeł ,,Kraśnik" – węzeł ,, Słodków"). Dokumenty do wglądu dla mieszkańców w godzinach pracy urzędu w okresie  od 22.09 – 13.10.2015 r.

Data opublikowania: 15:34, 22 września 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności