INFORMACJA

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) poddaje się do konsultacji "Programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok."

Uwagi należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres [email protected] do dnia 29.10.2012r.

Data opublikowania: 12:11, 15 października 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności