INFORMACJA

Urząd Gminy Konopnica informuje, że jest w posiadaniu mapy, na której zostały przedstawione rozwiązania projektowe dotyczące budowy drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła ,,Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zaproponowanymi rozwiązaniami technicznymi w godzinach urzędowania w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica. Ewentualne sugestie i wnioski zostaną przekazane do Inwestora, tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a lub też można osobiście udać się do Zarządcy drogi i zgłosić swoje uwagi bądź wnioski.

Mapka podglądowa

Data opublikowania: 12:07, 3 września 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności