INFORMACJA

Urząd Gminy Konopnica informuje, że na podstawie Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Konopnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w miesiącach od maja do września odpady zmieszane i selektywnie zbierane będą odbierane dwa razy w miesiącu.

Data opublikowania: 09:58, 5 maja 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności