II (2) Sesja Rady Gminy Konopnica

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle

Informujemy że, 14 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się II (2) Sesja
Rady Gminy Konopnica IX kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX (59) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 26 kwietnia 2024 roku.
4. Przyjęcie protokołu z I (1) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 7 maja 2024 roku.
5. Pytania i wnioski Radnych.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy za rok 2023.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Konopnica za rok 2023.
10.1 Debata nad raportem.
10.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopnica wotum zaufania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Konopnica z wykonania budżetu za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopnica z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
13. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 12:00, 28 maja 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności