I (1) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie I
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy
Konopnica wybranej w głosowaniu dnia 21 października 2018 r. uprzejmie informuję o wyznaczeniu na dzień 23 listopada 2018 roku(piątek) o godz. 1000   w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, pierwszej sesji Rady Gminy Konopnica.

Komisarz Wyborczy w § 2 ww. postanowienia ustalił następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3.Złożenie ślubowania przez radnych
4.Złożenie ślubowania przez wójta
5. Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

Data opublikowania: 09:13, 16 listopada 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności