Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013”

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Stasinie  w dniu 23 kwietnia 2013 roku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013” dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Konopnica, Pan Mirosław Żydek.
Uczniom biorącym udział przyświecał jeden wspólny cel – zdobyć tytuł „Mistrza Ortografii 2013”. Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych w macierzystych placówkach, do etapu gminnego zakwalifikowało się 10 uczniów – po dwóch z każdej szkoły, tj. Radawca Dużego, Konopnicy, Motycza, Zemborzyc Tereszyńskich i Stasina. Uczestnicy konkursu pisali dyktando i rozwiązywali  zadania, sprawdzające wiedzę z zakresu zasad ortografii i gramatyki polskiej. „Gminnym Mistrzem Ortografii” na rok 2013 został Dominik Garbacz ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. Do udziału w konkursie przygotowała go Pani mgr Anna Stręciwilk. Tytuł Wicemistrza otrzymała Karolina Podlaszewska ze Szkoły Podstawowej w Stasinie, przygotowywana pod okiem Pani mgr Izabeli Misztal, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Poleszak ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu, nauczyciel Pani mgr Danuta Banaszek. Zadania konkursowe przygotowała mgr Aneta Podleśna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Stasinie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie mgr Jacek Wójcik. Gminny Konkurs Ortograficzny stał się świetną okazją do rozbudzania zainteresowań dzieci pięknem naszego ojczystego języka oraz podniesienia poziomu kompetencji ortograficznych uczniów kl. III. Gratulujemy laureatom i opiekunom. Życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy wszystkich za rok!

mgr Aneta Podleśna
nauczyciel edukacji w wczesnoszkolnej w SP w Stasinie

Data opublikowania: 08:36, 24 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności