Gmina Konopnica z tytułem Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy

Informacja prasowa

Gmina Konopnica świeci przykładem w PPK

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Konopnica mają aktywnych uczestników PPK i wyróżniają się na tle sektora wysoką partycypacją. Ta podlubelska gmina może być wzorem odpowiedzialnego pracodawcy dla innych jednostek samorządu terytorialnego w regionie i kraju, ponieważ pokazuje, że przy zaangażowaniu pracodawcy i wsparciu merytorycznym instytucji finansowej każdy może stworzyć warunki do skutecznego oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zaangażowanie gminy zostało docenione i znalazła się w gronie laureatów w programie „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”.

Wręczoną podczas specjalnej gali nagrodę odebrali Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica oraz Anna Olszak – Zastępca Wójta Gminy Konopnica. Tytuł Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy przyznawany jest przez PFR Portal PPK. Laureatami są firmy i instytucje z różnych sektorów, które mogą poszczycić się najwyższym udziałem pracowników oszczędzających w PPK. Poprzez promowanie pozytywnych przykładów, inicjatywa inspiruje innych pracodawców do tego, by traktowali PPK jako inwestycję w pracowników i wyraz troski o ich bezpieczeństwo finansowe. Konopnica jest pierwszą gminą wiejską wyróżnioną tytułem Odpowiedzialnego i Przyjaznego pracodawcy.

Według danych z październikowego biuletynu o PPK, średnia partycypacja w programie wynosi 45 proc. Spośród jednostek organizacyjnych Gminy Konopnica najwyższą partycypację ma Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie, gdzie do programu zgłosiło się aż 88 % zatrudnionych. Równie dobry wynik – 87% – osiągnęła Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica. Natomiast w Ośrodku Pomocy Społecznej do programu dołączyło 78% zatrudnionych. W samym Urzędzie Gminy, który jest największym pracodawcą spośród jednostek organizacyjnych Gminy Konopnica, oszczędza 64% zatrudnionych. Wysoki wynik partycypacji osiągnęły również

szkoły podstawowe będące jednostkami organizacyjnymi gminy. W tej grupie najwięcej osób dołączyło do PPK w Szkole Podstawowej w Radawcu Dużym (62 proc.) oraz w Szkole Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich (50 proc.). Łącznie partycypacja w PPK we wszystkich jednostkach Gminy Konopnica wynosi prawie 59%.

– Tak dobry wynik to efekt kilku czynnikówmówi Piotr Sawczuk, który z ramienia PFR TFI współpracuje z Urzędem Gminy Konopnica w zakresie wdrożenia i obsługi PPK. Jak wyjaśnia: już na etapie wdrażania programu urząd gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi wykazał się dużym zrozumieniem i otwartością na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dla pracowników wszystkich podmiotów przeprowadziliśmy szkolenia, podczas których wyjaśniliśmy zasady działania programu, a także pokazaliśmy korzyści z uczestnictwa w PPK. Od początku we wdrożenie programu zaangażowały się także osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, z którymi na co dzień współpracujemy przy obsłudze PPK. Dziś, po ponad dwóch latach od wdrożenia programu w Gminie Konopnica, widzimy, że ta wiedza procentuje. Zdecydowana większość pracowników urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych oszczędza na swoją przyszłość. Patrząc z perspektywy instytucji zarządzającej PPK, mogę powiedzieć, że jako pracodawca Gmina Konopnica wykazuje się dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo finansowe swoich pracowników podsumowuje Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.

– Na Pracownicze Plany Kapitałowe patrzymy jak na inwestycję w nasze przyszłe emerytury. Doskonale rozumiemy, że im więcej odłożymy teraz, tym większy komfort finansowy będziemy mieli po zakończeniu aktywności zawodowej. Chcieliśmy, aby jak najwięcej naszych pracowników skorzystało z możliwości oszczędzania w PPK, ponieważ łatwiej jest odłożyć coś, jeśli do każdej wpłaty swoją część dokłada pracodawca i państwo. Z perspektywy czasu widzę, że pracownicy dostrzegają te korzyści, ponieważ coraz więcej osób interesuje się programem – mówi Mirosław Żydek, Wójt Gminy Konopnica.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program solidarności i odpowiedzialności społecznej. PPK powstał z myślą o pracownikach, aby mogli gromadzić i pomnażać swoje prywatne oszczędności na przyszłość przy wsparciu pracodawcy i państwa.

PFR TFI jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju, w skład której wchodzą instytucje finansowe i doradcze dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestujące w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Towarzystwo zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 14 mld zł, co plasuje je w gronie największych instytucji zarządzających PPK. PFR TFI w systemie PPK pełni szczególną rolę wyznaczonej instytucji finansowej, zapewniając powszechny dostęp do programu i ciągłość zarządzania oszczędnościami uczestników w przypadku braku możliwości prowadzenia programu przez dotychczasową instytucję zarządzającą.

Data opublikowania: 11:05, 8 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności