Gmina Konopnica stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług medycznych – lekarz diabetologw ramach projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Konopnica”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.


 

https://ugkonopnica.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zapytanie-ofertowe-uslugi-medyczne-ddp.2600.4.2023-lekarz-diabetolog.pdf

 


 

Data opublikowania: 14:06, 13 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności