Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 16-22 września 2019r.- Działania Trwałe

Po raz pierwszy Gmina Konopnica przystąpiła obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W dniach 16-22 września 2019 w ramach promowania „Działań Trwałych” przypominamy jakie rozwiązania zostały wdrożone
w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • przebudowa drogi gminnej nr 106946 L w miejscowości Konopnica.
  W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej, wybudowano opaskę bezpieczeństwa na całym odcinku drogi
  1,455 km oraz dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Inwestycja została oddana do użytkowania 15.10.2018r.
 • budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106961 L w miejscowości Stasin, na wysokości szkoły podstawowej. Odcinek ok 40mb. Budowa chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie szkoły.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 106980 L w miejscowości Tereszyn. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej, wybudowano opaskę bezpieczeństwa na całym odcinku drogi ok. 1,8 km oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 próg zwalniający. Inwestycja została oddana do użytkowania 17.09.2018r.
 • pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na budowę opaski bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 2260 L w miejscowości Radawiec Duży, długość opaski ok 0,85 km.
 • pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na budowę opaski bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 2227 L w miejscowości Motycz, długość opaski ck 2,02 km
 • pomoc finansowa Powiatowi Lubelskiemu z przeznaczeniem na budowę opaski bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 2229 L w miejscowości Motycz, długość opaski ok. 1,62 km
 • budowa dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112593 L w miejscowości Konopnica. Budowa polegała na wykonaniu dojścia do przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, odtworzeniu oznakowania poziomego oraz dostosowania wysokościowego istniejącego chodnika po stronie szkoły. Budowa dojścia miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w szczególności dzieci w rejonie szkoły podstawowej. Realizacja w grudniu 2018r.

Data opublikowania: 14:45, 16 września 2019

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności