Dotacje dla osób podejmujących działalność gospodarczą

LGD „Kraina wokół Lublina” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny oraz limit środków: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności” – limit 1 039 207 zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski przyjmowane będą od 23 kwietnia do 22 maja 2019r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 16:00
w biurze LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin.

 Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie  www.krainawokollublina.pl  w zakładce „nabór wniosków”  http://www.krainawokollublina.pl/index.php/nabor-wnioskow

Data opublikowania: 16:02, 23 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności