Ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 9 lipca 2016 r. odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP gminy Konopnica. Ćwiczenia miały charakter rajdu ćwiczebnego, podczas którego jednostki OSP realizowały wyznaczone zadania. Na trasie rajdu: Radawczyk Drugi , Tereszyn, Radawiec Duży i Pawlin strażaków spotykały różne sytuacje ćwiczebne. W Radawczyku Drugim, przegląd pojazdów i sprzętu oraz oraz weryfikacja uprawnień, w Tereszynie cięcie drzewa za pomocą pilarki mechanicznej a w Radawcu Dużym pomoc przedmedyczna i rozwinięcie bojowe przy pożarze budynku gospodarczego. W Pawlinie należało wykonać tankowanie wody do celów gaśniczych oraz pracę w aparatach oddechowych w zadymionym wnętrzu palącego się budynku.

Ćwiczenia na poszczególnych etapach oceniali i udzielali porad funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej JRG Bełżyce pod dowództwem st. kpt Adama Pietrzaka i kpt Dariusza Pruszkowskiego. Celem ćwiczeń było podniesienie poziomu wyszkolenia i efektywności działań ratowniczo-gaśniczych wszystkich dwunastu jednostek OSP z gminy Konopnica. Z naszej strony kierownikiem ćwiczeń był komendant Gminny OSP Druh Tomasz Wójcik, obecni byli również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Druh Jerzy Sieńko, Wiceprezes Zarządu Wójt Gminy Druh Mirosław Żydek i Sekretarz Druh Jerzy Wójtowicz.

Na zakończenie na boisku Orlik w Radawcu Dużym dokonano podsumowania ćwiczeń. Spełniły one wyznaczone cele, to jest podniesienie sprawności działań ratowniczo-gaśniczych oraz przypomnienie zasad bezpiecznej obsługi sprzętu.

Następnie na strażaków czekał poczęstunek regeneracyjny przygotowany przez Zarządy OSP Radawiec Duży i Tereszyn. Kiełbaski z grilla oraz grochówka strażacka z kuchni polowej smakowały wyśmienicie.

 

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 13:48, 12 lipca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności