„Bogaci w tradycje i przyjaźń – polsko-ukraiński dialog międzykulturowy Cisna 2017”

Kolejny projekt o wartości 50 000 zł zrealizowany w Gimnazjum w Radawczyku Drugim.

Przyjaźń polsko – ukraińska to wartość, którą pielęgnujemy w naszym gimnazjum poprzez realizację wspólnych projektów. Mamy za sobą kolejne doświadczenia projektowe. W dniach 22 – 29 10.2017r. w Cisnej uczestniczyliśmy w realizacji naszych celów, w spełnianiu naszych marzeń i poznawaniu innych kultur. Uczniowie naszego gimnazjum spotkali się z młodzieżą ukraińską z Pryłuk ( 150 km na wschód od Kijowa ) w Bieszczadach, w uroczym Pensjonacie „ Perełka”. Nasz projekt zakładał przede wszystkim wzajemne poznanie młodych Polaków i Ukraińców pod względem osobowościowym i kulturowym. Bogate tradycje obu narodów pozwoliły nam dostrzec podobieństwa i różnice. Tę wyjątkową kulturowość zobaczyliśmy poprzez działania młodych ludzi, którzy każdego dnia pokazywali owe tradycje, obrzędy, takie jak: wesela, tradycje Świąt Bożego Narodzenia, Noc Świętojańska, Ekumenizm oraz tańce narodowe. Każdy dzień był wyczerpujący i pracowity, to jednak nie zniechęcało młodych ludzi do jeszcze większej integracji i odkrywania siebie. Wspólne zdobywanie szczytów górskich, ogniska, dyskoteki, zabawy i gry w terenie, pokazały, że wiele nas łączy, a nie wiele dzieli. Granica między Polska, a Ukrainą zatarła się zupełnie. Okazało się bowiem, że wszyscy mają podobne marzenia, pragnienia, problemy i siłę woli w pokonywaniu barier kulturowych i językowych. Podsumowaniem projektu było wspólne stworzenie filmu, który pokazał w jaki sposób takie spotkania sprzyjają integracji, wzajemnemu poznaniu, rozwojowi osobowości, poszerzaniu horyzontów myślowych, planowaniu na przyszłość, wydobywaniu potencjału z młodego człowieka. Kiedy przyszło rozstanie – niedzielne popołudnie w Przemyślu, nikt nie wstydził się łez. Uściskom i podziękowaniom nie było końca. Dworcowa hala zamieniła się na krótko w pracownię plastyczną, gdzie zintegrowana młodzież w błyskawicznym tempie po raz kolejny pisała słowa podziękowania i swoje odczucia po przeżytym wspólnie tygodniu. Wszyscy uwierzyliśmy, że granice istnieją na mapach, a nie w relacjach ludzkich. To od nas zależy jacy jesteśmy i nic nie jest nas w stanie podzielić etnicznie czy wyznaniowo. Ten projekt był wyjątkowy i bogaty w doświadczenia zarówno dla młodzieży, jak i opiekunów.

Uczestnicy.

Data opublikowania: 07:51, 14 listopada 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności