BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE MAŁYCH GOSPODARSTW

Formaco sp. z o.o. zaprasza na spotkanie w sprawie BEZZWROTNEGO DOFINANSOWANIA MAŁYCH GOSPODARSTW, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopnicy (Kozubszczyzna 127 A) dn. 10 lipca 2018 r. o godz. 18:00. 

Kwota dofinansowania wynosi 60 tys. zł., a warunki jego otrzymania są bardzo proste i łatwe do wypełnienia.

 W razie pytań, lub niemożności przybycia na spotkanie, zapraszamy do kontaktu pod nr. 794 276 059.

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pełna pomoc w zakresie pozyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Formaco sp. z o.o. zajmuje się pobudzaniem i wspieraniem przedsiębiorczości w naszym województwie. Naszym celem jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w naszym regionie. Jesteśmy na rynku usług doradczych już od 1989 roku.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wzrostem lokalnej przedsiębiorczości, poprawianiem się sytuacji gospodarczej w naszym kraju pojawiają się nowe możliwości, zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. My staramy się te szanse pokazywać i pomagać je wykorzystać. Celem naszej działalności jest ograniczanie bezrobocia, wspieranie rozwoju regionalnego, pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie poprzez wsparcie finansowe, informacyjne i doradcze rolników i przedsiębiorców.
Chcielibyśmy zaproponować Państwu przystąpienie do programu restrukturyzacji małych gospodarstw. Jest to bezzwrotne dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Aby uzyskać taką pomoc finansową należy oczywiście spełniać kilka podstawowych warunków, ale nie są one wygórowane.
Oferta skierowana jest do rolnika lub małżonka rolnika który jest:
posiadaczem samoistnym lub zależnym jednego z poniższych: gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk, trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami, gruntów pod rowami, nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
wartość gospodarstwa rolnego mniejsza niż 10 000 EURO w skali roku.

Ponadto rolnik musi spełniać poniższe warunki:
– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
– w okresie 12. miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie rolnik nie prowadził działalności gospodarczej pozarolniczej;
– wymóg przygotowania oraz złożenia biznesplanu oraz jego realizacja w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
– uzyskać minimum 7 punktów w procesie oceny wniosku oraz biznesplanu.
Pomoc ma formę premii (60 000 zł), która jest wypłacana w dwóch ratach:
– 48 000 zł w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy;
– 12 000 zł w wysokości 20% wartości całkowitej przyznanej pomocy.
Możliwe jest wykorzystanie pomocy na:
– zakup zwierząt;
– zakup gruntów;
– zakup maszyn rolniczych;
– zkładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Celem programowym jest wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa na poziomie 20%.
Oferujemy pełną pomoc w zakresie pozyskania wyżej wymienionych funduszy, przygotowania biznesplanu, wniosku oraz późniejszej kontroli w ramach usług doradczych.

Nasza oferta pomocy w uzyskaniu bezzwrotnego dofinansowania nie ma żadnych ukrytych „haczyków”. Zasady jej przyznawania są jasno określone i nie zależą od tzw. „widzimisię” urzędników. Należy jedynie spełniać określone warunki, by kwalifikować się do uzyskania takiej pomocy.
Choć warunki te są przejrzyste, to już sama procedura może rodzić pewne trudności – trzeba przebrnąć przez zawiłe dokumenty, które należy skrupulatnie wypełnić, a wszystko to przy użyciu programów komputerowych. Programy te są ogólnodostępne, każdy może z nich korzystać, jednak niektórym może to sprawiać problemy. My gwarantujemy przejście całej procedury bezstresowo!
Kolejną ważną sprawą, o której należy tu wspomnieć, jest kwestia dokładnego wypełnienia tych dokumentów. Nawet zawodowym księgowym zdarza się pomylić rubryki czy wpisać błędną kwotę. Wiem, że niekiedy takie głupie błędy bywają powodem odrzucenia wniosków. Unikną Państwo takich niebezpieczeństw podpisując umowę o współpracy z naszą firmą. Jak już wspomniałem, Formaco działa na rynku od 1989 roku, a projektami unijnymi zajmuje się od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Co z tego wynika? Wieloletnia, dobra współpraca z licznymi instytucjami. Skutkiem tego jest przepływ informacji między nami, a tymi właśnie podmiotami. Zdarzały się już przypadki, że nasz klient przez roztargnienie podawał błędne informacje w trakcie procesu pozyskiwania funduszy. Wtedy my dostawaliśmy informację o nieścisłościach, i natychmiast je korygowaliśmy. Proszę mi wierzyć, nie zawsze jest to możliwe, ale my sobie z tym radzimy!

Aby w ogóle się zakwalifikować do programu, należy zdobyć 7 punktów. W ubiegłych latach było to 12 punktów, ale ułatwiono dostęp do środków, i teraz trzeba uzyskać tylko 7 punktów.

Za co dostanę punkty?
Względem poprzedniego naboru od 2018 roku nastąpiły zmiany w punktacji.

Rodzaj planowanej produkcji:
-uczestnictwo w systemach jakości – 1 pkt
– uczestnictwo w systemie „Rolnictwo ekologiczne” – 2 pkt
– produkcja roślin wysokobiałkowych – 1 pkt.

Kompleksowość biznesplanu:
– inwestycja budowlana – 2 pkt;
– udział w szkoleniach oraz usługi doradcze – maksymalnie 1 pkt;
– przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie – 1 pkt
– przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – 2 pkt;
– uczestnictwo w zorganizowanych formach współpracy producentówrolnych – 1 pkt.

Wpływ na realizację celów przekrojowych:
– udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lubrówny 66 % – 1 pkt;
– przygotowanie planu nawozowego – 2 pkt;
– inwestycje w środowisko i klimat – maksymalnie 5 pkt;
– innowacyjność – maksymalnie 2 pkt.

Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
– powyżej 20 tyś euro – 5 pkt;
– 16 – 20 tyś euro – 4 pkt;
– 12-16 tyś euro – 2 pkt.

Wiek beneficjenta do 40 lat – 1 pkt.
Zmiana kierunku produkcji – 2 pkt.
Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników minimum 12 miesięcy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Jeśli chcieliby Państwo poczytać więcej nt. tego programu, poniżej są linki do kilku
stron, np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ocenia wnioski i
przyznaje środki. Jest też link do strony samego programu PROW oraz
,,Tygodnika Rolniczego”.

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-1.html

https://prow2014-2020.pl/restrukturyzacja-malych-gospodarstw/

http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-2018-na-jakich-warunkach-rolnik-dostanie-60-tys-zl-dotacji/

Zapraszam do kontaktu pod numerem 794 276 059.

Data opublikowania: 13:59, 5 lipca 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności